Duurzame haven Amsterdam

Duurzaam Amsterdam Het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 vraagt om versnelling van de energietransitie. Dat biedt nieuwe kansen voor de haven van Amsterdam zoals duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en het produceren en verwerken van recyclebare grondstoffen.

Duurzame groei

Er is gekozen voor duurzame groei, zodat de haven in 2030 behoren tot de top van Europa’s duurzame havens. Economisch sterk, met een goede concurrentiepositie en met aandacht voor het milieu, onze omgeving en de maatschappij. Dat betekent ook dat er tot het uiterste wordt ingespannen om fysieke overlast en milieubelasting tot een minimum te beperken: een grote haven met een kleine voetafdruk.

Duurzaamheidsthema’s

De 5 duurzaamheidsthema’s beslaan al de directe en indirecte bedrijfsvoeringen, waarbij er gestreven wordt naar een minimale impact op mens en milieu. Hieronder staan de 5 thema’s.

Energietransitie en circulaire economie

Energietransitie biedt ruimte voor nieuwe kansen die de Amsterdamse haven graag optimaal wil benutten. Denk hier aan duurzame energieopwekking, de op- en overslag van alternatieve energiebronnen en verwerken van recyclebare grondstoffen.

Milieu en leefomgeving

De Metropoolregio Amsterdam is één van de dichtstbevolkte plekken ter wereld en zal de komende tijd verder toenemen. Een goede relatie met de omgeving is ons heel wat waard. Mede daarom streven we naar een minimale dan wel het uitbannen van druk op het milieu als gevolg van geluid, stof, geur en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Schone en veilige scheepvaart

De scheepvaart heeft veel impact op milieu, gezondheid en klimaat; de scheepvaart zal schoner moeten gaan opereren om ook in de toekomst een duurzaam antwoord te kunnen geven op de logistieke behoeften en op de (internationale) regelgeving.

Werk en kennis

De haven is een belangrijke bron van werkgelegenheid voor de regio. Door het aantrekken van kennis en innovatieve bedrijven blijft de Amsterdamse haven een regio met veel baanmogelijkheden.

Verantwoorde handelsketens

Als duurzame haven en ketenpartner is er een verantwoordelijkheid om te sturen op een structurele verduurzaming van handelsketens. Daarnaast het managen van incidenten in de keten. Samen met het havenbedrijfsleven, andere havens, overheden en ngo’s wordt er daarom een eerlijke en verantwoorde handelsketen gestimuleeerd.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.